444 27 39

SINAV KOLEJİ

Eğitimde The Okul Dönemi

Nedir The Okul Sistemi?

Takip/Sorumluluk ;
Sınav Koleji'nin birinci ilkesi her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip etmektir.Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde Temeli zayıf ya da dinlemiyor anlamıyor gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.        

Hakkaniyet / Dürüstlük ; Sınav Koleji'nde veliler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet / dürüslük ön plandadır.Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler öğrencilerle Hepsi özeldir.  prensibi gereği ayrıştırmadan yarıştıırmadan bire bir ilgilenir. Verilen eğitim - öğretim kalitesiyle maksimum memnuniyet sağlanır.      

Empati / Duygusallık ;
Sınav Koleji'nin fiziki koşullarıve eğitim sistemi, öğrencilerin mutlu ve keyifli bir eğitim alacağı şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin özellikle strese girmeden severek, isteyerek okula gelmesiyle akademik başarısı artırılmaya çalışırken ruhsal ve kişisel durumları da dikkate alınır. Çünkü bugünün mutlu ve başarıılıı çocukları, yarının üretken ve saygın bireyleri olacaktır.