444 27 39

Rehberlik Servisi

SINAV KOLEJİ

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, okul rehber öğretmenimiz başkanlığında, tüm sınıf öğretmenlerini de etkin kılan koordineli bir çalışma ile tam gün hizmet vermektedir.

Öğrenci merkezli programlarla öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek olunmaktadır.

Okullarımızda Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri şunlardır;

  • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır,
  • Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır,
  • Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır,
  • Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu kapsamda öğrencilerimizin;

  • Zihinsel ve psikolojik açılardan dengeli gelişimlerine,
  • Bireysel Farklar” göz önünde tutularak, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,
  • Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına,
  • Duygu ve düşüncelerine özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına,
  • Yaşam hedeflerini saptayabilmelerine,
  • Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır.