444 27 39

SINAV KOLEJİ

ANTALYASINAV KOLEJİ ANASINIFLARI BILINGUAL EĞİTİM PROGRAMI

BILINGUAL  EĞİTİM NEDİR?

Bilingual(çift dilli) eğitim programı,  çocuğunyaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş  akademik ve sosyal kazanımlarını hem anadilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır.

ÖNEMİ

Erkenyaşlarda bilingual (çift dil) eğitiminin çocukların zihinsel esneklik, soyutdüşünce, problem çözme ve hızlı öğrenme becerilerinde olumlu etkileriolmaktadır. Çift dilli çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, buçocukların bilişsel gelişimlerinin daha üst düzeyde olduğunu göstermektedir.Çift dilli eğitimin hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemlikatkıları bulunmaktadır. 0-6 yaş döneminde çocukların beyninde pek çok nörongelişir ve yapılanır. Çift dilli büyüyen çocukların çok daha gelişmiş nöronbağlantıları olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde akademikbaşarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Her iki dilin deinceliklerini ve özelliklerini sözel ve yazılı iletişimde rahatlıklakullanabilmektedirler. Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekligırtlak, dil oluşumu esnektir. Dolayısıyla hedef dilin aksanını küçük yaşlardadaha kolay ve doğru edinirler. Yine küçük yaşlarda öğrenilen her kelimeninsözel anlamları olduğu gibi belirgin görsel ve duygusal çağrışımları dabulunur. Bu açıdan da çift dil, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini veyaratıcılıklarını pekiştirmektedir. Araştırmalara göre iki dilli yetişmeninavantajları sözel becerilerle sınırlı kalmamakta, matematik becerilerinde debelirgin bir fark yaratmaktadır.

Sınavkoleji, çift dil edinimine yönelik eğitim sisteminde çocuklarımızın akademik,sosyal ve bilişsel becerilerini üst düzeyde geliştirmesi için çok yönlü birprogram uygulamaktadır. Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda programa entegreedilen tüm dersler, aktivite ve etkinlikler,  sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin tamişbirliği ile çift dilde çocukların günlük doğal yaşam alanlarında, eğlencelive huzurlu bir ortamda, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri şekildehazırlanmıştır. Çocuklar eğlenirken her iki dilde de kazanımlarını tamamlar. Busayede çocuklar, yabancı dili duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek veuygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinir.